Seznam blogů

čtvrtek 26. srpna 2010

Červená Lhota - 19/8
Historický kalendář:
•pol. 13. stol. Na severním okraji dominia Pánů z Hradce byla v rámci kolonizace založena ves Lhota.
•1465 První písemná zpráva o existenci tvrze ve Lhotě. Petr ze Zásmuk získal tvrz ve Lhotě jako dědictví po svém otci Ctiborovi.
•před 1530 Doložen jako majitel tvrze ve Lhotě Diviš Boubínský z Újezda.
•kol. 1530 Lhotu zakoupila rytířská rodina Kábů z Rybňan.
•1542 - 1555 Jan Kába nechal starou tvrz přestavět renesančně podle projektu italského stavitele Honse Vlacha.
•1555 Poprvé se objevuje název Nová Lhota.
•1557 Založena zámecká kaple Nejsvětější Trojice.
•1597 Novou Lhotu kupil Vilém Rut z Dírné, čímž došlo k scelení panství Dírná a Deštná.
•1602 Poprvé se v pramenech objevilo označení Červená Lhota, vycházející z nové barevnosti omítek tvrze.
•1621 Červená Lhota byla Rutům jako utrakvistům konfiskována a byla obsazena císařským rytmistrem Antoniem Brucciem. Za jeho působení vznikly v Deštné Lázně.
•1635 Zámecká kaple byla opravena znovu vysvěcena z získala statut filiálního kostela.
•1639 Bruccio zemřel jako bezdětek a panství připadlo Zemské královské komoře.
•1641 Lhotu koupil Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka, nejvyšší kancléř Království Českého a majitel panství hradeckého.
•1658 - 1678 Stavební úpravy proměnily někdejší tvrz v barokní zámeček užívaný jako letohrádek. Na náročné výzdobě interiérů nově koncipovaného prvního patra se podíleli i I. Cometta a G. G. Tencalla.
•1693 Slavatové vymřeli po meči, a zámek sňatkem přešel do držení rodu Windischgrätzů.
•1755 Zadlužený červenolhotský najetek koupil od Windischgrätzů rakouský šlechtic František de Paula z Gudenusu.
•1774 Velký požár zničil zámecké hospodářské budovy i skladovanou úrodu. Zámek zůstal ohněm nedotčen.
•1796 Červenou Lhotu kupil baron Ignác Stillfried, který zde poskytl útočiště hudebnímu skladateli K. Dittersovi z Dittersdorfu.
•1814 Zámeckému kostelíku Nejsvětější Trojice byl odejmut statut filiálního kostela a následně byl jako zámecká kaple zrušen.
•1820 Panství koupil Jakub Veith.
•1835 Červenou Lhotu kupil Heinrich Eduard Schönburg - Hartenstein.
•1841 - 1863 Probíhala neogotická přestavba zámku podle projektu stavitelů J. Schaffera a J. Kocába.
•1901 Na návrší nad rybníkem byl založen anglický park.
•1902-1910 Zámek byl přestavěn v neorenesančním slohu za účasti architekta Humberta Walchera z Moltheimu.
•1907 Zásluhou faráře Bedřicha Kamarýta byl znovu obnoven statut zámeckého filiálního kostelíka Nejsvětější Trojice.
•1934 Vznikla na Červené Lhotě hrobka rodiny Schönburg-Hartenstein.
•1945 Zámek byl konfiskován na základě rakouské národnosti rodiny Schönburg- Hartenstein.
•1946 Na zámku byla umístěna dětská ozdravovna.
•1947 Zámek převzala do správy Národní kulturní komise.
•1949 Zámek byl zpřístupněn veřejnosti.

Žádné komentáře:

Okomentovat